1. Haljastuse, aedade rajamine ja hooldus:

                          * haljasalade, aedade kujundamine, rajamine ja hooldamine

                          * muru niitmine, trimmeritööd

                          * ilupuude-, viljapuude istutamine,- hooldus, -lõikus,- pügamine

                          * hauaplatside-, kalmistute korrashoid Saare Maakonnas

                          * lehtede koristus

                          * mulla freesimistööd

                          * lumekoristus

2. Transport kaubikuga, veoteenus ja kolimisteenus.

3. Korstnapühkija teenus (litsentseeritud!)

4. Küttekollete (ahjud, pliidid, soemüürid) kontroll, ehitus- ja remonttööd jm pottsepa tööd.